Congresos de la Federación de Servicios de CCOO | 20 abril 2024.

Proclamación de candidaturas da Comarca de A Coruña nivel I

  Desde a Federación de Servizos de CCOO de Galicia unha vez máis comunicamos que en base ao regulamento das asembleas congresuais de Nivel I punto D, Candidaturas:

  11/01/2021.

  A proclamación das candidaturas entenderase definitiva se finalizado o prazo habilitado para presentar reclamacións ás mesmas non se formalizou ningunha reclamación.

  Se só houbese unha candidatura proclamada, non se procederá á súa votación, quedando elixidos todos os candidatos e candidatas (titulares e suplentes) 

  Polo que se resolve, tras a finalización do prazo de presentación de candidaturas.

  Quedan proclamadas as seguintes candidaturas da Comarca da Coruña de Nivel I, presentadas en tempo e forma:

  Agrupación Sector de Hostalaría (ASH), Agrupación Sector Comercio (ASC), Agrupación Sector Técnico (AST) Resto Agrupadas sen Sector.
  Sección Sindical do BBVA, Sección Sindical Abanca, Sección Sindical Caixabank, Sección Sindical Banco Santander, Sección Sindical Teleperformance.
  Que só foi presentada unha candidatura e que por iso non se procederá á súa votación. Quedan elixidas todas as persoas que conforma a candidatura, tanto titulares como suplentes.

  Que pola Lei de Protección de Datos non se poden publicar, pero desde a Secretaria de Organización estamos a vosa disposición para calquera dúbida ou aclaración.