Congresos de la Federación de Servicios de CCOO | 20 abril 2024.

Proclamación de candidaturas da Comarca de Ferrol

  Desde a Federación de Servizos de CCOO de Galicia unha vez máis comunicamos que en base ao regulamento das asembleas congresuais de Nivel I punto D, Candidaturas:

   

  11/01/2021.

  • A proclamación das candidaturas entenderase definitiva se finalizado o prazo habilitado para presentar reclamacións ás mesmas non se formalizou ningunha reclamación.
  • Se só houbese unha candidatura proclamada, non se procederá á súa votación, quedando elixidos todos os candidatos e candidatas (titulares e suplentes)

  Polo que se resolve, tras a finalización do prazo de presentación de candidaturas 

  Quedan proclamadas as seguintes candidaturas da Comarca de Ferrol presentadas en tempo e forma: 

  • Candidatura asemblea Nivel I - III Federación de Servizos de Galicia
  • Candidatura asemblea nivel III Unión Comarcal Ferrol
  • Coordinador ou Coordinadora da Federación na UC de Ferrol 

  Que só foi presentada unha candidatura en cada unha das asembleas, por iso non se procederá á súa votación

  Quedan elixidas todas as persoas que conforma a candidatura, tanto titulares como suplentes.

  Que pola Lei de Protección de Datos non se poden publicar, pero desde a Secretaria de Organización estamos a vosa disposición para calquera dúbida ou aclaración.